SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę Plastometru – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu.

 1. Zapytanie ofertowe_RPO_5_2017
 2. Formularz oferty 5/2017
 3. Zał.1_Formularz_oferty_5_2017
 4. Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

 

Mielec, 12.09.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski informuje, iż unieważnia postepowanie nr RPO/ 5 /2017, ogłoszone w trybie zapytania ofertowego, na dostawę Plastometru – 1 szt.

Postepowanie zostaje unieważnione zgodnie częścią XII pkt. 4 zapytania ofertowego nr RPO/5/2017 tj. ze względu wystąpienia wady niemożliwej do usunięcia, skutkującej możliwością nieotrzymania refundacji środków na realizację zadania. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://sieroslawskigroup.pl/dotacje-ue/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

 

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę Spektrofotometru – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu.

 1. Zapytanie ofertowe_RPO_4_2017
 2. Formularz oferty
 3. Zał.1_Formularz_oferty_4_2017
 4. Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Mielec, 12.09.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski informuje, iż unieważnia postepowanie nr RPO/ 4 /2017, ogłoszone w trybie zapytania ofertowego, na dostawę Spektrofotometru – 1 szt.

Postepowanie zostaje unieważnione zgodnie z częścią XII pkt. 4 zapytania ofertowego nr RPO/4/2017 tj. ze względu wystąpienia wady niemożliwej do usunięcia, skutkującej możliwością nieotrzymania refundacji środków na realizację zadania. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://sieroslawskigroup.pl/dotacje-ue/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę maszyny kontrolnej – DSC (Dynamic Heat Flow Differential Scanning Calorimeter) – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu.

 1. Zapytanie ofertowe_RPO_3_2017
 2. Formularz oferty
 3. Zał.1_Formularz_oferty_3_2017
 4. Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Mielec, 12.09.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego

 SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski informuje, iż unieważnia postepowanie nr RPO/ 3 /2017, ogłoszone w trybie zapytania ofertowego, na dostawę maszyny kontrolnej – DSC (Dynamic Heat Flow Differential Scanning Calorimeter) – 1 szt.

Postepowanie zostaje unieważnione zgodnie częścią XII pkt. 4 zapytania ofertowego nr RPO/3/2017 tj. ze względu wystąpienia wady niemożliwej do usunięcia, skutkującej możliwością nieotrzymania refundacji środków na realizację zadania. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://sieroslawskigroup.pl/dotacje-ue/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/