W dniu 15.09.2010r. firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY SIEROSŁAWSCY SP.J. POPRZEZ NOWE INWESTYCJE”  w ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007-2013.

w ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu (PLN) to 1 378 537,33 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 599 462,50 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu Państwa (PLN): 105 787,50 PLN

Projekt polega na zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie własnego Działu Narzędziowego, wyposażenie go w nowoczesne maszyny CNC, które dzięki swojej precyzji są również przyjazne dla środowiska. Dział Narzędziowy spełnia oczekiwania klienta pod względem jakościowym, cenowym i terminowym.

Korzyści wynikające z zakupu i wdrożenia  nowych maszyn CNC, to możliwości wykonywania własnych form. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnej ekologicznej technologii możliwe jest zaspokajanie potrzeb rynku krajowego jak i Unii Europejskiej. Grono klientów z każdym rokiem się powiększa, firmie stawiane są coraz większe wymagania co do jakości świadczonych usług, elastyczności i innowacyjnych możliwości. W związku z tym „SIEROSŁAWSCY” Sp.j. nieustannie podejmuje kroki w celu udoskonalania wszystkich systemów. W wyniku realizacji projektu w grudniu 2010r. firma uzyskała pozytywną certyfikację wdrażanego przez ponad rok Systemu Zarządzania Jakością  ISO TS 16949, który w branży motoryzacyjnej jest informacją o gotowości firmy do produkcji części montowanych w nowych samochodach. Wdrożenie i certyfikacja ISO TS 16949 jest integralną częścią projektu, jednakże jest kosztem niekwalifikowanym.  System ten jest niezbędny i wymagany przez odbiorców głównie z rynku motoryzacyjnego i dla naszej firmy przyniesie wiele korzyści m.in. zwiększenie konkurencyjności firmy, lepszy dostęp do rynku przez wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa, doskonalenie jakości dostawców, zmniejszenie kosztów oraz zapewnienie właściwej jakości produktów, podniesienie standardów usług i produktów, wzrost produktywności i wydajności.

Jesteśmy przekonani, iż projekt znacząco pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy poprzez stosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań systemowych.

Instytucją zaangażowaną we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (więcej informacji na stronie http://www.umwp.podkarpackie.pl/ oraz  www.rpo.podkarpackie.pl).

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy „SIEROSŁAWSCY” SP. J. poprzez nowe inwestycje” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.