Dotacje UE

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski

Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 28 lutego 2017 roku firma SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Celem projektu będzie wdrożenie technologii produkcji detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego. Pozwoli to na wdrożenie zaawansowanej i wysoce innowacyjnej technologii opartej na wynikach własnych prac B+R oraz nowoczesnych maszynach i linii technologicznej. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie parametrów oraz osiągnięcie nowych cech i funkcjonalności detali konstrukcyjnych produkowanych w przedsiębiorstwie, oraz w efekcie umożliwi wejście na nowe rynki zbytu oraz pozyskanie nowych odbiorców.

Cel zostanie zrealizowany dzięki powiększeniu istniejącej powierzchni produkcyjnej, zakupie maszyn pomiarowych, maszyn przystosowanych do produkcji detali wielkogabarytowych i wtryskarek hybrydowych przystosowanych do produkcji przy zastosowaniu poliamidów oraz stworzeniu działu technologiczno-konstrukcyjnego (skierowanego dla branży motoryzacyjnej i lotniczej) i zakup zintegrowanego systemu zarządzania produkcją opartego na kodach kreskowych.

Wartość projektu: 9 533 607,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 223 395,00 zł