SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski wykorzystuje środki z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.

W czerwcu 2021 r. SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawarł umowę prewencyjną z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w celu zapobiegania powstawaniu lub zmniejszenia skutków wypadków ubezpieczeniowych. Przedmiotem tej umowy jest dofinansowanie w kwocie 6 700,00 PLN z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. zakupu kamery termowizyjnej, dzięki której możliwe będzie monitorowanie i wykrywanie na wczesnym etapie nieprawidłowości lub uszkodzeń w instalacjach elektrycznych, ciepłowniczych itp.