Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 10 /2017. Opis w załączonym pliku:

RPO_10_2017 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Mielec, 30.11.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na Zakup programu projektowania i inżynierii CAD 3D – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe RPO_10_2017

Zał.1_Formularz_oferty_10_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w treści Zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert.

Zmiany zostały wykazane w załączniku _Zmiana_Zapytanie ofertowe_RPO_10_2017 zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu i na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

_Zmiana_Zapytanie ofertowe RPO_10_2017

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 11 /2017. Opis w załączonym pliku:

RPO_11_2017 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Mielec, 30.11.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na Zakup Zintegrowanego Programu do Zarządzania Produkcją – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe RPO_11_2017

Zał.1_Formularz_oferty_11_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w treści Zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert.

Zmiany zostały wykazane w załączniku _Zmiana_Zapytanie ofertowe_RPO_11_2017 zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu i na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

_Zmiana_Zapytanie ofertowe RPO_11_2017