Dotacje UE

Mielec, 12.09.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę maszyny kontrolnej – DSC (Dynamic Heat Flow Differential Scanning Calorimeter) – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr RPO_6_2017

Formularz oferty RPO_6_2017

Zał.1_Formularz_oferty_6_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Mielec, 2017-10-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 6 /2017 – Zakup maszyny kontrolnej – DSC (Dynamic Heat Flow Differential Scanning Calorimeter) – 1 szt.

Opis w załączonym pliku:

RPO_6_2017_Zawiadomienie o wyborze oferty

Mielec, 12.09.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę Spektrofotometru – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr RPO_7_2017

Formularz oferty RPO_7_2017

Zał.1_Formularz_oferty_7_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 Mielec, 2017-10-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 7 /2017 – Zakup Spektrofotometru – 1 szt.

Opis w załączonym pliku:

RPO_7_2017_Zawiadomienie o wyborze oferty

Mielec, 12.09.2017

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na dostawę Plastometru – 1 szt.

Opis zamówienia w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr RPO_8_2017

Formularz oferty RPO_8_2017

Zał.1_Formularz_oferty_8_2017

Zał.2_Ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Mielec, 2017-10-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 8 /2017 na Zakup Plastometru – 1 szt.

Opis w załączonym pliku:

RPO_8_2017_Zawiadomienie o wyborze oferty