Dotacje UE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania nr  RPO/ 9 /2017”Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”

Opis w załączonym pliku:

RPO_9_2017 Zawiadomienie o wyborze oferty

Mielec, 29 września 2017r.

SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski realizując projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych detali konstrukcyjnych z nanokompozytu poliamidowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu Sierosławski Group w SSE EURO-PARK Mielec, ul. Inwestorów”

Opis zamówienia w załączeniu.

Zapytanie ofertowe_RPO_9_2017

Zał nr 1 -Wzor oferty

Zał. nr 1 Wzór oferty

Zał. nr 2 Dokumentacja projektowa

Zał nr 3 – Wykaz robót

Zał nr 3 Wykaz robót

Zał nr 4 – Wykaz osób

Zał. nr 4 Wykaz osób

Zał nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 5 Oświadczenie o braku powiązań

Zał nr 6 – Oświdczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał nr 7 – Wzór umowy o roboty budowlane

Pytania do treści zamówienia w unieważnionym zap. RPO.2.2017

RZUT PRZYZIEMIA- w odp. na pyt. 3