PLASTPOL 2019

PLASTECH- 10-12.04.2019

 

SIEROSŁAWSKI GROUP zaprasza na wykład pt. AUTONOMICZNY ŚWIAT KOMPOZYTÓW PRZYSZŁOŚCI

Konferencja  PLASTECH odbędzie się w dniach 11-12.04.2019, a jej motywem przewodnim jest hasło:

„ROLA I ZNACZENIE TWORZYW SZTUCZNYCH DLA ROZWOJU PRZEMYSŁU I ŻYCIA CZŁOWIEKA”

 

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informujemy o zasadach ochrony danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe są niezbędne do realizacji umowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Firma Sierosławski Group  z siedzibą na ul. Inwestorów 7, 39-300 Mielec

(zwany dalej Administratorem).

Z Administratorem można kontaktować osobiście w naszej siedzibie, listownie i pod adresem e-mail:

kadry@sieroslawscy.com.pl , lub telefonicznie pod telefonem 17 744 92 14

Cele i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 1. Prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),
 2. Wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO),
 3. Dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO).

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa niektórych danych będą następujące kategorie podmiotów:

 1. Upoważnieni pracownicy Administratora
 2. Podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub wykonania umów, w tym dostawcy usług technicznych (tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane)
 3. Podmioty świadczące na rzecz Administratora czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 4. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa
 5. Inne podmioty zewnętrzne, przy pomocy których Administrator prowadzi swoją działalność w tym również w zakresie refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z regulacjami RODO przysługuje Państwu:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2, 00–193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 

TARGI PLASTPOL D-93

TARGI PLASTPOL – 21 EDYCJA

Zupełnie nowy wygląd,  całkowicie odmieniony wystrój i układ stanowiska, ciekawe atrakcje oraz spora grupa kompetentnych pracowników firmy – to tylko namiastka tego, co i kto czeka na Państwa podczas odwiedzenia naszego stoiska w trakcie trwania XXI Targów Plastpol. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno kontrahentów, jak i osoby, które chciałyby nawiązać z nami współpracę, do odwiedzenia stanowiska D-77. Gwarantujemy, że będą Państwo mile zaskoczeni nie tylko wyglądem tego miejsca, lecz także wszystkimi nowinkami z życia firmy Sierosławski Group.

Rozwój parku maszynowego

Chcąc sprostać coraz większym wymaganiom klientów, firma dokonała zakupu kilkunastu nowych maszyn, które niewątpliwie wpłynęły na rozwój parku maszynowego.

Park maszynowy - Wtryskownia- Sierosławski Group Mielec

Hala produkcyjna wzbogaciła się o 9 nowych wtryskarek. Do wyposażenia wtryskowi i narzędziowni dołączyło 26 linii transportujących różnej długości, których zadaniem będzie  przemieszczanie detali po procesie produkcji. Niewątpliwie przydatnym narzędziem są również roboty, które będą  kłaść wyprodukowany detal na taśmę. Z kolei nowym nabytkiem dla magazynu jest owijarka, za pomocą której owijamy palety, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniami w transporcie. Ponadto wdrożyliśmy trzy suwnice – dwie w  dziale wtryskowni i i jedną w laboratorium.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty odnośnie Zapytania ofertowego nr  RPO/ 1 /2016

Załącznik do artykułu:  

RPO 1 2016

Plastinvent Arłamów 2016

W dniach 16 – 17 listopada przedstawiciele naszej firmy wzięli udział w wydarzeniu Plasinvent, które jest cyklem konferencji o charakterze technicznym. Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji imprezy Kamil Blicharz, jako prelegent, dokonał prezentacji pt. „Jedno źródło dostaw w motoryzacji. Wymagania firm sektora Automotive w działalności kooperacyjnej”. Dzięki wystąpieniu podzieliliśmy się z pozostałymi uczestnikami konferencji naszym długoletnim doświadczeniem.

Targi K 2016 w Dusseldorfie

Są wystawą na najwyższym światowym poziomie – absolutny nr 1, jak również punkt spotkań fachowców ze wszystkich zakątków globu, doskonale oddający najnowsze trendy globalizacji. W ostatniej edycji Targów K wzięło udział 3320 firm z 59 krajów, prezentując najwyższej jakości maszyny, urządzenia oraz innowacyjną myśl technologiczną przy wykorzystaniu zaawansowanych metod produkcyjnych. Nasi przedstawiciele byli wśród liczby  218 000 odwiedzających i mieli szansę na poszerzenie wiedzy oraz zaczerpnięcie wielu inspiracji.

Targi EPLA i nagroda POLYMER PROSPERITY

Kolejnym wydarzeniem, w którym braliśmy udział, były Targi Tworzyw Sztucznych i Gumy EPLA, trwające od 26 do 29 września w Poznaniu. Było ono dla nas bardzo istotne, gdyż w jego trakcie otrzymaliśmy kolejne wyróżnienie.

Tym razem znaleźliśmy się w gronie  dwudziestu trzech finalistów Nagrody POLYMER PROSPERITY i zostaliśmy jej laureatem. Prestiżowa statuetka trafiła w nasze ręce za sprawność finansową wśród przetwórców.  Jej przyznanie świadczy o tym, że firma dobrze radzi sobie z gospodarowaniem własnymi finansami.